Background
Kampaania "Minu kodukoha Olerex" ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):
 1. Kampaania
  1. Kampaania "Minu kodukoha Olerex" (edaspidi: Kampaania) on alates 03.06.2024 kuni 01.07.2024 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Olerex AS (registrikoodiga 10136870, asukohaga Võru 79, Tartu, Tartumaa 50112 (edaspidi: Korraldaja).
  2. Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi tanklates. Kampaania info asub veebilehel loos.olerex.ee
 2. Osalemine
  1. Kampaanias osalemiseks tuleb joonistada pilt teemal "minu kodukoha Olerex", saata foto joonistusest, autori nimi ja osaleja telefoni number aadressile loos@olerex.ee.
  2. Antud kampaanias osalemiseks arvestatakse vaid e-maili teel laekunud joonistusi.
  3. Kampaania kestab 1 kuu, mis näeb ette, et kliendid võivad ükskõik kui palju kordi kampaanias osaleda.
  4. Uuesti kampaanias osalemiseks tuleb saata foto joonistusest aadressile loos@olerex.ee.
  5. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
  6. Kampaania kestab 03.06.2024 kuni 01.07.2024 (kaasa arvatud).
  7. Kampaanias võib kampaaniaperioodi jooksul osaleda mitmeid kordi ehk iga saadetud e-mail läheb kirja eraldi.
  8. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud. Korraldaja töötajad ei oma õigust Kampaanias osaleda.
 3. Auhinnad
  1. Kampaania käigus loositakse e-mailiga joonistuse saatjate vahel iga nädal kastitäis jäätist. Kampaania perioodi peale loositakse kokku 4 kasti jäätist.
  2. Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et teavitada võidust ja selle kättesaamisest.
  3. Auhinna Võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
  4. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna Võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi.
  5. Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka Võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada Võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma Võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 4. Loosimine
  1. Jäätise loosimine toimub igal esmaspäeval (ajavahemikus 10.06.2024 kuni 01.07.2024). Loosimisele pääsevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania perioodil saatnud foto joonistusest teemal "minu kodukoha Olerex" aadressile loos@olerex.ee.
  2. Hiljemalt Auhinna loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul avalikustatakse Võitja nimi Korraldaja kodulehel loos.olerex.ee ja/või sotsiaalmeedia kanalites.
  3. Auhinna kättesaamiseks võetakse Võitjaga ühendust ja lepitakse auhinna üleandmiseks aeg ja koht.
  4. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna Võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
  5. Kui Võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
 5. Muud tingimused
  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  2. Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
  3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel Võitjate väljaselgitamiseks, Võitjate nimede ja joonistuste avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
  4. Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste puhul, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
  5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või Võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
  6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 31.07.2024 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.
  7. Lisateavet kampaania kohta saab Olerex AS e-posti teel: turundus@olerex.ee